Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Hrubieszów

Powrót do: Burmistrz Miasta

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
PION OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH (IN)
Adres komórki

ul. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" 1

Informacje dodatkowe

W strukturze Urzędu Miasta Hrubieszów działa Pion Ochrony Informacji Niejawnych (IN) realizujący zadania określone w ustawie o ochronie informacji niejawnych.

 • Pion Ochrony Informacji Niejawnych składa się z:
  1) Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, który kieruje Pionem,
  2) Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego,
  3) pracownika Kancelarii Niejawnej, który jest jednocześnie administratorem systemu teleinformatycznego
  - którym powierza się wykonywanie innych zadań.

 

 • Kontakt w sprawie informacji niejawnych:
  - podinsp. ds. obronnych i zarządzania kryzysowego Dawid Tomaszczuk - tel. 84 696 23 80, w.  49, e-mail: mczk@miasto.hrubieszow.pl
  - Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Monika Podolak - tel. 84 696 23 80, w. 26, e-mail: sekretarz@miasto.hrubieszow.pl

 

 • Dokumentacja dot. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie:
  ZARZĄDZENIE NR 490/2021 BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZOWA z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, akceptacji planu ochrony informacji niejawnych oraz udzielenia akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w Urzędzie Miasta Hrubieszów
  https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=53&p1=szczegoly&p2=1623204

Komórka nadrzędna

Pracownicy

Brak przypisanych pracowników
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Podolak Monika
Data wytworzenia informacji:
07-04-2021
Osoba wprowadzająca informację:
Jacek Szymczuk
Dodano do BIP dnia:
07-04-2021