Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Hrubieszów

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Miasta Hrubieszów (ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" 1, 22-500 Hrubieszów, tel: 84 696 25 04, fax: 84 696 25 04 w. 30, email: um@miasto.hrubieszow.pl), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Hrubieszów.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-09.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Szymczuk, e-mail: informatyk@miasto.hrubieszow.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 84 6962380. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł;
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 1. Niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia.
 2. Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 3. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których zdjęcia i grafiki nie mają opisów alternatywnych.
 4. Niektóre rozwiązania techniczne strony są oparte o schematy wykonane przed 2018-09-23, które mogą generować potencjalne problemy z dostępnością niektórych elementów strony.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

7. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miasta Hrubieszów przy ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” 1.

Do budynku prowadzą 2 wejścia: od ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” oraz od ul. 3 Maja. Do obu wejść prowadzą schody. W budynku jest dostępna winda dla osób niepełnosprawnych.
Sekretariat znajduje się na I piętrze.
Korytarze w budynku nie posiadają barier architektonicznych.
Na wewnętrznym parkingu  przy budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych wraz z wjazdem/zjazdem do windy dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku są 2 pętle indukcyjne.
W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych z systemem wezwania asysty.
W budynku schody posiadają nakładki kątowe wraz z polami uwagi dla oznakowania krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu.
W budynku jest koc ewakuacyjny.
W budynku znajdują pomieszczenia oznaczone w alfabecie brajla z wypukłym piktogramem dla osób niewidomych i słabowidzących.
W sekretariacie urzędu znajduje się do dyspozycji lupa elektroniczna dla osób słabowidzących.

Budynek Urzędu Miasta Hrubieszów przy ul. 3 Maja 15.

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. 3 Maja oraz od parkingu. Do wejścia przy ul. 3 Maja prowadzą schody. Do wejścia od parkingu prowadzi podjazd.
Korytarz nie posiada barier architektonicznych.
W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

10. Informacje dodatkowe