Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Hrubieszów

Koordynator do Spraw Dostępności

Koordynator - AGNIESZKA WRÓBLEWSKA

stanowisko: Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego

telefon: 84 696 23 80, w. 27

faks: 84 696 25 04, w. 30

e-mail: a.wroblewska@miasto.hrubieszow.pl

pokój: nr 9 w budynku przy ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" 1 

 

Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Burmistrza Miasta
Hrubieszowa;

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa, zgodnie z minimalnymi
wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

3) monitorowanie działalności Burmistrza Miasta Hrubieszowa w zakresie zapewniania dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Hrubieszów;

4) przedstawianie Burmistrzowi Miasta bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu
realizowanych zadań.

Szukaj dokumentów
od do
Dane Przenieś Opcje Tytuł Data utworzenia Znak dokumentu Wprowadzający Wytwarzający Wydział