Koordynator do Spraw Dostępności w Urzędzie Miasta Hrubieszów:

Pani Agnieszka WRÓBLEWSKA

stanowisko – Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno- Administracyjnego 

pokój: nr 9 w budynku przy ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" 1

telefon: 84 696 23 80, w. 27

faks: 84 696 25 04, w. 30

e-mail: a.wroblewska@miasto.hrubieszow.pl