Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Hrubieszów

Burmistrz Miasta Hrubieszowa

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Okres Kolejność Zdjecie Dane
Marta Majewska Burmistrz 0 2 Burmistrz Miasta
Imię i nazwisko
Stanowisko
Burmistrz
Telefon
846962380
Godziny przyjęć i numer pokoju

Burmistrz  przyjmuje  interesantów  w sprawach  indywidualnych oraz skarg  i wniosków  we  wtorki:

  • od godz. 9.00 do 18.00 w pierwszy wtorek miesiąca (przyjmowanie interesantów po godzinach pracy Urzędu odbywa się na podstawie wcześniejszych zgłoszeń  przyjmowanych w sekretariacie codziennie w godzinach pracy Urzędu);

  • od godz. 9.00 do 14.00 w pozostałe wtorki w miesiącu.

Obowiązki

Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami Gminy Miejskiej i reprezentuje ją na zewnątrz. Odpowiada także za prawidłową gospodarkę finansową Miasta, posiadając w tym zakresie szereg, przynależnych tylko jemu, kompetencji.

Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

  • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej;
  • gospodarowanie mieniem komunalnym;
  • wykonywanie budżetu Miasta;
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników podległych jednostek organizacyjnych.

Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miasta Hrubieszów. Jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

Burmistrz jako organ wykonawczy oraz kierownik Urzędu wydaje zarządzenia, natomiast jako organ administracji publicznej wydaje decyzje, postanowienia i zaświadczenia.

Burmistrz sprawuje nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Miasta.

 

Zastępca Burmistrza:

  • Paweł Wojciechowski

 Sekretarz i Skarbnik Miasta:

  • Monika Podolak - Sekretarz Miasta
  • Marta Woźnica - Skarbnik Miasta