Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Hrubieszów

Statystyka odwiedzin

Wyszukiwanie
od
do
Tytuł strony Odsłony %
Informacje o instytucji 677
9.32%
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. zł. 663
9.12%
Zarządzenia Burmistrza 482
6.63%
Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. zł. 403
5.55%
Uchwały Rady Miejskiej 392
5.39%
Przetargi na zbycie nieruchomości 331
4.56%
Struktura organizacyjna 323
4.45%
Nabór pracowników 313
4.31%
Oświadczenia majątkowe 312
4.29%
Konkursy na zadania publiczne 298
4.1%
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro 223
3.07%
Wykaz jednostek 190
2.61%
Rozeznanie rynku 184
2.53%
Budżet 120
1.65%
Zamówienia poniżej 30 tys. euro 118
1.62%
Petycje do Burmistrza 107
1.47%
Podatki i opłaty 90
1.24%
Ogłoszenia 87
1.2%
Zamówienia publiczne 2004-2012 80
1.1%
Projekty 75
1.03%
Ogłoszenia 67
0.92%
Protokoły z sesji 61
0.84%
Regulamin organizacyjny 58
0.8%
Informacja o wywieszeniu wykazów dot. zbycia, dzierżawy oraz użyczenia nieruchomości 53
0.73%
Referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu w Hrubieszowie 50
0.69%
Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięć 49
0.67%
Burmistrz Miasta Hrubieszowa 47
0.65%
Konsultacje 47
0.65%
Dane adresowe 45
0.62%
Imienne wykazy głosowań 40
0.55%
Kontrole 39
0.54%
Wykaz jednostek 38
0.52%
Regulamin wynagradzania 38
0.52%
Klauzule Informacyjne 34
0.47%
Gminna Ewidencja Zabytków 33
0.45%
Petycje do Rady Miejskiej 32
0.44%
Interpelacje i zapytania 32
0.44%
Przetargi na dzierżawę nieruchomości 30
0.41%
Programy współpracy 30
0.41%
Ogłoszenia 2004 - 2012 27
0.37%
Plan postępowań o udzielenie zamowień publicznych 26
0.36%
Regulamin pracy 25
0.34%
Zawiadomienia o zgromadzeniach 25
0.34%
Kierownictwo 24
0.33%
Porozumienia międzygminne 22
0.3%
Tryb małych zleceń 22
0.3%
Statut Gminy Miejskiej Hrubieszów 22
0.3%
Wybory Samorządowe 2018 21
0.29%
Zestawienie danych czynszów najmu lokali mieszkalnych 20
0.28%
Strategie, programy i plany 19
0.26%
Raport o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2022 19
0.26%
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023 19
0.26%
Podstawy prawne działania 18
0.25%
Transmisje sesji 18
0.25%
Wybory parlamentarne 2019 17
0.23%
Kodeks Etyki 17
0.23%
Radni 17
0.23%
Zwolnienia w podatkach dla przedsiębiorców 16
0.22%
Przewodniczący Rady Miejskiej 16
0.22%
Pomoc publiczna 16
0.22%
Strategie 16
0.22%
Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej 16
0.22%
Wybory Samorządowe 2024 15
0.21%
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 15
0.21%
Statuty jednostek pomocniczych 14
0.19%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 14
0.19%
Informacja o przyjmowaniu skarg i wniosków 14
0.19%
Program opieki nad zwierzętami 14
0.19%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 14
0.19%
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności 13
0.18%
Niepublikowane w BIP 13
0.18%
Informacje o zgromadzeniach 13
0.18%
Komisje Rady 13
0.18%
Ulgi w podatkach i opłatach 13
0.18%
Koordynator do Spraw Dostępności 13
0.18%
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 13
0.18%
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 13
0.18%
Pozostałe programy 12
0.17%
Taryfy 12
0.17%
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 12
0.17%
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 12
0.17%
Zamówienia publiczne 12
0.17%
Mapa serwisu 12
0.17%
Dotacja oświatowa 11
0.15%
Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 11
0.15%
Rejestr Instytucji Kultury 11
0.15%
Słownik skrótów 11
0.15%
Historia zmian 11
0.15%
Polityka prywatności 10
0.14%
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 10
0.14%
Program Opieki nad Zabytkami 10
0.14%
Cyberbezpieczeństwo 10
0.14%
Redakcja biuletynu 10
0.14%
Raport dostępności 9
0.12%
Zamówienia publiczne od 2021 8
0.11%
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 8
0.11%
Wybory w toku kadencji 8
0.11%
Raport o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2021 8
0.11%
Programy rewitalizacji 7
0.1%
Program Ochrony Środowiska 5
0.07%
Gospodarka nieruchomościami 4
0.06%
Informacja o wywieszeniu wykazów dot. zbycia i dzierżawy nieruchomości 4
0.06%
Inne informacje publiczne 4
0.06%
Jednostki organizacyjne 3
0.04%
Jednostki pomocnicze 3
0.04%
Zgromadzenia publiczne 3
0.04%
e-Urząd 3
0.04%
Ochrona Danych Osobowych 3
0.04%
Program profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 3
0.04%
Plany zagospodarowania przestrzennego 2
0.03%
Statystyka odwiedzin 2
0.03%
Prawo lokalne 2
0.03%
Zamówienia publiczne 2013-2020 2
0.03%
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP 2
0.03%
Organizacje pozarządowe 2
0.03%
Ostatnio dodane 2
0.03%
Wybory i referanda 2
0.03%
Druki do pobrania 2
0.03%
Wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie. 2
0.03%
Zwołanie sesji 2
0.03%
Raport o stanie miasta 2
0.03%
Ochrona Środowiska 2
0.03%
Budżet, podatki, taryfy 2
0.03%
Zamówienia publiczne i przetargi 2004-2012 2
0.03%
Ostrzeżenia oraz informacje meteorologiczne 1
0.01%
Deklaracja dostępności 1
0.01%
Obwieszczenia i ogłoszenia 1
0.01%
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 1
0.01%
Program Wspierania Rodziny 1
0.01%
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami 1
0.01%
Numery telefonów 1
0.01%
Urząd Miasta Hrubieszów 1
0.01%
Środowiskowy Dom Samopomocy w Hrubieszowie 1
0.01%
Stopka 1
0.01%
Rada Miejska w Hrubieszowie 1
0.01%
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 1
0.01%
Regulamin przeprowadzania przetargów i rokowań 1
0.01%
Studium uwarunkowań 1
0.01%
Ogłoszenia dot. zagospodarowania przestrzennego 1
0.01%
Gospodarka odpadami komunalnymi 1
0.01%
Raport o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2019 1
0.01%
e-platforma 1
0.01%
Formularze do pobrania 1
0.01%
Raport o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2018 1
0.01%
Informacje o biuletynie 1
0.01%
Petycje 1
0.01%
Oferty inwestycyjne 1
0.01%