Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Hrubieszów

Powrót do: Z-ca Burmistrza

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA (WGK)
Adres komórki
ul. 3 Maja 15
Telefon
846962380, 846962382 wew. 55, 56
Email

Informacje dodatkowe

Osoby sprawujace funkcje: naczelnik Wydziału Anna Frączek


Zadania:

 

 1. Planowanie zadań modernizacyjno-remontowych substancji komunalnej, realizacja zadań inwestycyjnych substancji komunalnej, przygotowanie dokumentacji, pozwoleń,koordynowanie robót, odbiory, przeglądy gwarancyjne.
 2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Miejskiej.
 3. Nadzór nad zapewnieniem ciągłości dostaw energii cieplnej i dostaw wody do zdrojów ulicznych;
 4. Nadzór nad szaletami miejskim, targowiskami i przystankami autobusowymi.
 5. Tworzenie terenów zielonych, oraz utrzymanie porządku i czystości na terenie działania gminy miejskiej;.
 6. Administrowanie zasobem mieszkaniowym i prowadzenie prawidłowej polityki mieszkaniowej.
 7. Współpraca z Zarządcami Wspólnot Mieszkaniowych.
 8. Prowadzenie spraw zawiązanych z zakładaniem i zarządzaniem cmentarzami komunalnym.
 9. Realizacja zadań dotyczących oświetlenia ulicznego w mieście.
 10. Prowadzenie spraw związanych z odłowem zwierząt bezdomnych stanowiących zagrożenie dla mieszkańców miasta.
 11. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń i naliczania kar dotyczących usuwania drzew i krzewów.
 12. Prowadzenie spraw z zakresu wspólnot gruntowych.
 13. Współdziałanie ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 14. Opracowywanie oraz kontrola realizacji i raportowanie gminnego programu ochrony środowiska.
 15. Opracowywanie oraz kontrola realizacji gminnego planu gospodarki odpadami.
 16. Wyliczanie opłat za korzystanie ze środowiska ponoszonych przez Urząd Miejski.
 17. Opiniowanie decyzji z zakresu ochrony środowiska wydawanych przez inne organy.
 18. Orzecznictwo i kontrola w zakresie uprawy maku i konopi.

 


Przy oznakowaniu spraw Wydział używa symbolu „WGK”.

 Osoba odpowiedzialna za publikowane informacje: Anna Frączek 


Komórka nadrzędna

Pracownicy

Brak przypisanych pracowników
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Jacek Szymczuk
Data wytworzenia informacji:
01-08-2019
Osoba wprowadzająca informację:
Jacek Szymczuk
Dodano do BIP dnia:
08-08-2019