Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Hrubieszów

Powrót do: Sekretarz

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi rady miejskiej i jednostek pomocniczych (RM)
Telefon
846962380, 846962808 wewn. 24
Email

Informacje dodatkowe

inspektor ds. obsługi rady miejskiej i jednostek pomocniczych - Janusz Policha (pokój nr 16)

 

Stanowisko w znakowaniu spraw używa symbolu "RM".

 

Zakres zadań:

1) sprawy z zakresu obsługi rady miejskiej i jej komisji;

2) sprawy z zakresu obsługi jednostek pomocniczych miasta;

3) sprawy związane z wyborami:  Prezydenta RP,  Sejmu i Senatu RP, Parlamentu Europejskiego,  sejmiku województwa, rady powiatu, rady miejskiej, burmistrza miasta, zarządów osiedli, sołtysa i rady sołeckiej, ławników, przeprowadzanych referendów;

4) sprawy związane z udostępnianiem Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, aktów w nich ogłaszanych oraz orzeczeń, aktów prawa miejscowego i innych aktów ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego - do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego; w postaci elektronicznej do powszechnego wglądu w godzinach pracy Urzędu w miejscu do tego przeznaczonym i powszechnie dostępnym.


Komórka nadrzędna

Pracownicy

Brak przypisanych pracowników
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Jacek Szymczuk
Data wytworzenia informacji:
01-08-2019
Osoba wprowadzająca informację:
Jacek Szymczuk
Dodano do BIP dnia:
08-08-2019