Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Hrubieszów

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Polityka prywatności
Data utworzenia
2020-08-12
Opis

Polityka prywatności

 Urząd Miasta w Hrubieszowie przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy internetowe Urzędu:

 • miasto.hrubieszow.pl;
 • umhrubieszow.bip.lubelskie.pl;
 • e-platforma.miasto.hrubieszow.pl;
 • konsultacje.miasto.hrubieszow.pl;
 • interesant.miasto.hrubieszow.pl;
 • enaleznosci.miasto.hrubieszow.pl;
 • www.facebook.com/miastozklimatem/

zwanych dalej serwisem WWW.

 

Administrator

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisie WWW jest Urząd Miasta Hrubieszów reprezentowany przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa.

 

Dane teleadresowe Administratora:

 • siedziba: Urząd Miasta Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów;
 • telefon: (84) 696 28 08, faks: (84) 696 25 04 w. 30;
 • adres email: um@miasto.hrubieszow.pl.

 

Inspektor ochrony danych osobowych

Z Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem adresu mailowego: iod@miasto.hrubieszow.pl lub pisemnie na adres na adres siedziby Administratora.

 

 Wykorzystywanie danych

W serwisie WWW wykorzystywane są tzw. ciasteczka (z ang. Cookies) oraz dane osobowe, które przechowywane mogą być w dziennikach logów systemowych. Przetwarzanie tak zgromadzonych danych odbywa się za Państwa zgodą wyrażoną poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarek internetowych.

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celach: zapewnienia właściwej obsługi użytkowników serwisu, dowodowych (tj. niezbędnych do dochodzenia i ustalenia roszczeń), statystycznych, archiwizacyjnych oraz do komunikacji z użytkownikami serwisu.

 

 Okres przechowywania

Dane zgromadzone w ciasteczkach przetwarzane będą przez okres zgodny z funkcjonowaniem ciasteczek, których opis przedstawiamy poniżej. Gdy Państwa dane będą niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń, przetwarzane będą do czasu zakończenia związanej z tym sprawy oraz w okresie niezbędnym do spełnienia obowiązku archiwizacji tj. w okresie co najmniej 10 lat od zakończenia sprawy (zgodnie z instrukcją kancelaryjną).

 

Gromadzenie danych

W serwisie WWW przechowujemy zapytania http kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Wobec powyższego znamy również:

 • czas nadejścia zapytania http,
 • czas wysłania odpowiedzi http,
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link)-w przypadku gdy przejście do strony serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika.

 

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu korzystamy z usługi Google Analytics oraz analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Dodatkowo wykorzystywane są: wtyczki, przyciski lub inne narzędzia umożliwiające dzielenie się treścią na portalach społecznościowych, takich jak: Facebook, mapy Google Maps, filmy z serwisu YouTube.

 

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzysta Administrator w związku z prowadzeniem oraz dokonywaniem publikacji w serwisach WWW.

 

Innymi odbiorcami danych mogą być:

- Google – korzystanie z Google Analytics do analizy statystyk stron oraz weryfikacji ruchu na stronie;

- Facebook – wtyczki społecznościowe, system komentowania, dzielenia się/udostępniania treści.

 

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców:

Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,

Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,

Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl,

YouTube – https://support.google.com/youtube/answer/7671399.

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze wskazanymi wyżej politykami. W ten sposób będą Państwo bardziej świadomi jak platformy wykorzystują dane osobowe i w jaki sposób można na to wpłynąć.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że posiadają Państwo prawo do:

 • usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - za wyjątkiem danych osobowych niezbędnych do ustalenia i dochodzenia roszczeń,
 • dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu.

 

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość e-mail na adres iod@miasto.hrubieszow.pl lub skontaktować się z Administratorem korespondencyjnie pod adresem Urząd Miasta Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów.

 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na adres Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

 

Mechanizm Cookies w serwisie WWW (szczegóły w załączniku)

 

Odnośniki do innych stron

Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Bieżąca polityka prywatności dotyczy tylko serwisu WWW.

 

Zgoda użytkownika serwisu

Użytkownik wyraża zgodę na dostęp do informacji przechowywanej na jego urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie itp.) lub przechowywanie plików Cookies pochodzących z bieżącej strony w jego urządzeniu końcowym, za pomocą ustawień zainstalowanego przez niego oprogramowania (tj. przeglądarki internetowej).

 

UWAGA! W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy stron WWW mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto pamiętać, że ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

Poniżej znajdą Państwo jak zmienić ustawienia dotyczące wykorzystywania plików Cookies w popularnych przeglądarkach internetowych.

 

Internet Explorer

Konfiguracja możliwa po otwarciu karty: Prywatność.

W menu przeglądarki należy wybrać: Narzędzia > Opcje internetowe> Prywatność > przycisk: Zaawansowane > wybrać odpowiednie ustawienia.

 

Mozilla Firefox

Konfiguracja możliwa po otwarciu karty: Prywatność.

W menu przeglądarki należy wybrać: Narzędzia > Opcje > Prywatność > wybrać odpowiednie ustawienia.

 

Google Chrome

W menu (w prawym górnym rogu) wybieramy Ustawienia Google Chrome i pozycję: Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > w sekcji „Prywatność” wybieramy przycisk „Ustawienia treści” > następnie wybieramy odpowiednie ustawienia.

 

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

 

Słowniczek

czas nadejścia zapytania http – określa czas uzyskania przez serwer www żądania użytkownika o podanie informacji np.: żądaną stronę www.

czas odpowiedzi strony http – określa czas, w którym serwer www udzielił odpowiedzi na żądanie użytkownika.

protokół http – (ang. Hypertext Transfer Protocol – protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych) to protokół sieci WWW (ang. World Wide Web).

protokół SSL – protokół, służący do bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych.

URL (ang. Uniform Resource Locator) – oznacza ujednolicony format adresowania zasobów (informacji, danych, usług) stosowany w Internecie i w sieciach lokalnych. URL najczęściej kojarzony jest z adresami stron WWW, ale ten format adresowania służy do identyfikowania wszelkich zasobów dostępnych w Internecie.

nawigacja w serwisie – przemieszczanie, przechodzenie użytkownika pomiędzy poszczególnymi stronami internetowymi w danym serwisie www.

sesja – to w informatyce obiekt, zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem. Cechą charakterystyczną sesji jest to, że przypisane do niej dane mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny (w przeciwieństwie np. do preferencji przypisywanych do konta klienta). Dane o sesji przechowywane są w plikach Cookie lub w adresie URL.

sesyjny plik Coockie – jest tworzony i występuje w określonym czasie, tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamkniecie okna przeglądarki ze stroną serwisu powoduje usunięcie utworzonego pliku.

automatyczny skrypt – jest to kod programu, który automatycznie przegląda i pobiera informacje np. ze stron internetowych.

Instrukcja Kancelaryjna – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Załączniki
pdf pobrano: 11 razy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Grela Małgorzata
Dodano do BIP dnia: 2020-08-12 13:38:40